SPOLU pro

bytovou výstavbu, dostupné bydlení

a vyvážený rozvoj města

Garantují

Výstavba bytů v Praze neodpovídá růstu města. V metropoli v současnosti chybí přes 30 tisíc bytů. S výstavbou mnohých bytových komplexů nedošlo k vybudování dostatečné občanské vybavenosti, zejména z hlediska dostatečných kapacit škol a školek. Tento stav se musí změnit.

Zjednodušíme a urychlíme schvalování nových ploch pro vlastnické i nájemní bydlení. Významně podpoříme výstavbu družstevních a nájemních domů a bytů, které vzniknou ve spolupráci se soukromým sektorem. Zvláštní péči věnujeme vytvoření podmínek pro bydlení mladých rodin a seniorů.

Hlavní město musí využít svých vhodných pozemků k bytové výstavbě a jednat se státem o využití pozemků státu pro bytovou výstavbu v Praze. Budeme hledat ve spolupráci se státem cesty pro větší motivaci soukromého sektoru k výstavbě nájemních domů a bytů.

Budeme podporovat výstavbu bytů v brownfieldech, na nevyužitém zastavitelném území – v prolukách a nedostavěných částech obytných bloků. Prověříme možnosti růstu města do výšky ve vhodných lokalitách s respektem ke stávající zástavbě, kulturnímu dědictví a životnímu prostředí.

Vytvoříme mechanismus zjednodušení rekonstrukcí a oprav stávajících městských bytů tak, aby se navrátily na trh s nájemním bydlením.

Upravíme priority pravidel pro pronájem městských bytů, která zajistí bydlení učitelů, zdravotních sester, hasičů a policistů, ale také těch, kteří trpí bytovou nouzí, jako jsou zejména mladé rodiny, samoživitelé a senioři.

Zajistíme, aby byly vytvořeny podmínky pro zpřehlednění nájemních smluv a jejich možné prodlužování všem, kdo řádně plní jejich podmínky tak, aby získali větší jistotu v zajištění svých bytových potřeb. Bydlení v městských bytech udržíme zvýhodněné, zároveň prosadíme, aby nájemné zohledňovalo lokalitu a inflační vlivy.

Vyhledáme a připravíme nové plochy pro školství, kulturu, sport, volný čas a občanskou vybavenost především tam, kde dochází k rozsáhlejší zástavbě bytovými komplexy tak, abychom zajistili kvalitu života a veřejného prostoru v daném místě.

Budeme rozvíjet nová lokální centra v přirozeně spádových oblastech v rámci koncepce města krátkých vzdáleností. Podpoříme vytváření lokálních studií a projektů ve spolupráci s městskými částmi a se zapojením veřejnosti s cílem revitalizovat a modernizovat město.

Podpoříme výstavbu nových vysokoškolských kolejí a kampusů na pozemcích města s cílem nabídnout alternativu k pronajímání bytů vhodných pro dlouhodobé bydlení.

V Praze je vysoký počet volných nevyužívaných bytů. Budeme proto hledat mechanismus, jak podpořit snížení počtu nevyužívaných bytů cestou zlepšení pozice pronajímatelů a zlepšení jejich jistot ve vztahu s nájemci.

Budeme podporovat stanovení jasných pravidel pro platformy sdíleného bydlení, jako je Airbnb. Preferujeme, aby byty sloužily k dlouhodobému bydlení a jejich vlastníci k tomu byli více motivováni.

Podpoříme schválení srozumitelného a přehledného územního plánu jako základu budoucí prosperity města.

Zasadíme se o zvýšení kvality péče o dopravní a technickou infrastrukturu a její další rozvoj.

Budeme pracovat na rozvíjení celoměstského centra ve více lokalitách v návaznosti na pražskou památkovou rezervaci. Zároveň budeme budovat a rozvíjet nová obvodová a lokální centra v přirozeně spádových oblastech.

Budeme pokračovat v citlivé rekonstrukci a revitalizaci veřejných prostor, náměstí a bulvárů, aby se z nich stala příjemná a přívětivá místa pro setkávání a pohyb po městě (např. dokončení kultivace Václavského náměstí, náměstí Jiřího z Poděbrad, Karlova náměstí apod.).

Zabezpečíme větší koordinaci rozvoje města mezi hlavním městem a jeho městskými částmi v klíčových rozvojových lokalitách a projektech.

Prohloubíme a rozvineme spolupráci se Středočeským krajem v koordinaci rozvoje v širší metropolitní oblasti hlavního města Prahy a navážeme intenzivnější spolupráci se státem na rozvoji klíčových nadregionálních projektů v oblasti dopravní infrastruktury, které se týkají Prahy nebo hlavním městem procházejí.