SPOLU pro

Bezpečnost a pořádek ve městě

a zvládání krizových situací a stavů

Garantují

Praha je ve srovnání s jinými evropskými městy považována za bezpečné město. To však neznamená, že je možné podceňovat nebo přehlížet pocit občanů ze zvýšeného ohrožení či nejistoty v některých lokalitách města nebo ze strany některých agresivních osob. Udržování veřejného pořádku na ulicích, veřejných prostranstvích nebo dopravních prostředcích, dohled nad dodržováním stanovených pravidel a předcházení rizikových situací se musí stát klíčovou prioritou spolupráce městské a státní policie. Zvýšené riziko mimořádných situací a stavů musí být zohledněno v bezpečnostní strategii Prahy a Pražané od útlého věku musí být vhodnou formou průběžně a srozumitelně informováni o klíčových možnostech ochrany svého života a majetku v rámci Prahy. Profesionálním i dobrovolným hasičům, zdravotníkům, záchranářům a dalším pracovníkům IZS musí být vytvářeny adekvátní podmínky pro jejich nenahraditelnou službu pro město a jeho občany a musí používat zvláštní ochrany při výkonu své práce.

Státní a městská policie musí lépe spolupracovat při zajišťování veřejného pořádku. Vytvoříme podmínky pro širší spolupráci společných týmů pro zlepšení situace a pocitu bezpečí v ulicích města v rizikových a zvláště zatížených lokalitách.

Budeme iniciovat vytvoření mobilní aplikace pro orientaci občanů v krizových situacích a stavech, včetně navigace na nejbližší místo krytu civilní obrany.

Budeme investovat do zvýšení bezpečnosti cestujících v MHD v nočním provozu.

Vytvoříme podmínky pro umístění nouzových komunikátorů ve veřejném prostoru a efektivního využití dalších technických prostředků, včetně kamer na vybraných místech k ochraně života a zdraví občanů.

Vytvoříme podmínky pro zajištění fungování celoplošné sítě nízkoprahových center a hygienického zázemí pro lidi bez domova.

Budeme navrhovat vyšší ochranu záchranářů před agresory jejich postavením na roveň hasičů a policistů.

Dokončíme projekt vybudování nové centrály pro pražskou záchranku. Zpracujeme projekt reformy Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy a jejího fungování v nových podmínkách.

Budeme usilovat o další rozvoj budování nových hasičských stanic v souvislosti s rozvojem města zejména v lokalitách s velkou koncentrací osob.

Budeme nadále podporovat jednotky dobrovolných hasičů jako integrální součást integrovaného záchranného systému především v oblasti obnovy materiálního vybavení.

Budeme prosazovat zintenzivnění výuky na základních a středních školách v Praze zaměřené na osvětu, jak postupovat v různých krizových situacích v rámci civilní obrany (požár, evakuace, zdravotní zásah, chemické a biologické hrozby, atd.) včetně preventivních programů a akcí ve spolupráci se soukromým sektorem ("Hasičák do každé rodiny").