SPOLU pro

pražskou kulturu, památkovou péči

a cestovní ruch a výstavnictví

Garantují

Praha je svou architektonickou a kulturní jedinečností uznávanou a vyhledávanou metropolí světa. Budeme usilovat o zachování této výjimečnosti Prahy a využití jejího genia loci pro zatraktivnění, zpestření a zkvalitnění nabídky zázemí a služeb jak v oblasti divadelního a koncertního programu v Praze, tak také dalších kulturních akcí. Podoba historického centra, kterou Praha nabízí kulturním a společenským akcí, je unikátní a snadno zapamatovatelná po celém světě. Je naším úkolem tuto podobu chránit a řádně o ni pečovat. Praha musí také zůstat vyhledávanou destinací pro kongresovou a veletržní turistiku, která přináší do Prahy prestiž a nové příležitosti pro obchodní a společenské kontakty.

Ve spolupráci se soukromým sektorem budeme pokračovat v projektu výstavby Vltavské filharmonie a budeme nadále prioritně podporovat oblast klasické hudby a významných pražských festivalů.

Přikročíme k realizaci celkové rekonstrukce jedinečné historické budovy Divadla na Vinohradech, aby byla dokončena do roku 2026.

Zasadíme se o výstavbu nové konzervatoře, která bude zaměřená na oblast nonverbálních forem umění a nových uměleckých směrů.

Zaměříme se na podporu a další uplatnění pražského filmového průmyslu např. v Barrandovských studiích a dalších vhodných lokalitách.

Zpřehledníme systém dotací v oblasti kultury.

Podpoříme místní kulturní a společenská centra, aby se kultura nesoustředila jen na centrum města a stala se součástí místního kulturního a společenského života.

Budeme nadále koordinovat, podporovat a propagovat akce k nejdůležitějším historickým výročím, událostem a osobnostem, které se vztahují k území Prahy, např. formou partnerství a záštit (Pražské jaro, Struny podzimu, Slavnosti Navalis apod.).

Vytvoříme jednoduchou a přívětivou aplikaci pro seniory, která jim umožní čerpat zlevněné vstupné na kulturní akce.

V návaznosti na dynamické změny a zavádění moderních technologií se zasadíme o zpřístupnění kulturního dědictví i v multimediálních a jiných podobných formách v muzeích a dalších historických objektech vlastněných Prahou.

Budeme pokračovat v rekonstrukci a rozvoji Výstaviště Praha a rekonstrukci Průmyslového paláce jako klíčových dominant Prahy a urychlíme transformaci původně technického majetku města pro společenské a kulturní využití (např. vozovna Orionka, vozovna Košíře).

Zmodernizujeme depozitář pro uložení uměleckých děl ve vlastnictví hl. m. Prahy a jím ovládaných organizací.

Budeme nadále dbát na ochranu Pražské památkové rezervace.

Prosadíme zpracování pasportu všech uměleckých děl ve veřejném prostoru. Budeme spolupracovat se všemi institucemi a vlastníky při obnově a údržbě uměleckých děl a historických památek.

Ve spolupráci se soukromým sektorem budeme usilovat o orientaci cestovního ruchu na zahraniční klientelu, která navštěvuje Prahu kvůli jejím kulturním statkům a historickým pamětihodnostem.

Pomocí Prague City Tourism spustíme program renesance pražského cestovního ruchu a na něj navázaného podnikání. Výnosy z cestovního ruchu budeme vracet do podpory pozitivního obrazu cestovního ruchu, pražské kultury a kulturního průmyslu.

Umožníme všem Pražanům, kteří mají zájem, aby mohli jednou ročně bezplatně navštívit muzea, galerie a významné objekty v majetku Prahy a jím ovládaných organizací.

Budeme spolupracovat se soukromými subjekty na rozvoji muzejnictví a živé kultury (např. Centrum DOX, Muzeum Kampa, Muzeum K. Zemana, Dům tance na Žižkově).

Prosadíme nové muzeum českého baroka v Clam-Gallasově paláci.

Vrátíme pomník Josefa Václava Radeckého z Radče na Malostranské náměstí a budeme prosazovat pojmenování nových ulic, tříd a bulvárů po významných osobnostech české kultury a společenského života (např. po smíchovské rodačce Madeleine Albright v nové čtvrti Smíchov City).

Podpoříme definitivní umístění Muzea totality 20. století v prostorech bývalého Stalinova pomníku nebo v rámci Strahovského stadionu.

Budeme více využívat spolupráce s partnerskými městy v rámci propagace a zviditelnění města.

Podpoříme ve spolupráci se soukromým sektorem návrat významných odborných kongresů, výstav a veletrhů.

Zajistíme potřebnou dostavbu Kongresového centra Praha tak, aby se jeho zázemí stalo konkurenceschopné pro pořádání srovnatelných kongresů, výstav a veletrhů, jako jsou konány v jiných evropských metropolích.